Ali Ahmet ALTIN

 

 

 

 

 

 

ahmetaltin2003@yahoo.com
Telefon: 
(+90) 216 516 32 01
Contact Information: 

Boğaziçi ÜniversitesiKandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma EnstitüsüJeodezi Anabilim Dalı34680 Çengelköy, İstanbul -TÜRKİYETel: 0-216-5163201 Faks: 0-216-3320241E-mail:  ahmetaltin2003@yahoo.com 

Experience: 

 Araştırma Projesi Yardımcı Personel, Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Toplam Yerdeğiştirmenin GPS Teknolojisi ile Araştırılması, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Desteğiyle, 2004.Araştırma Projesi Yardımcı Personel, Tektonik Deformasyonların Jeodezik Ölçme Teknikleri ile İzlenmesi, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Desteğiyle, 2004.Araştırma Projesi Yardımcı Personel, Kuzey Anadolu Fayı'nın Doğu Kesiminin Kabuk Deformasyonlarının ve Blok Kinematiğinin GPS Ölçümleri ile Araştırılması, Depremselliği ve Deprem Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Tübitak projesi, 2003.Araştırma Projesi Yardımcı Personel, İzmit-Düzce depremleri sonrası Marmara bölgesinde GPS ile post sismik deformasyon çalışmaları,  MIT, GCM, ITU, Tübitak ve BÜ ortak projesi. 2003.Araştırma Projesi Yardımcı Personel, Farklı Jeodezik  Ölçüm Yöntemleriyle Kabuk Deformasyonlarının İzlenmesi, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu desteğiyle, 2003.Araştırma Projesi Yardımcı Personel, Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Toplam Yerdeğiştirmenin GPS Teknolojisi İle Araştırılması, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu desteğiyle, 2003.Araştırma Projesi Yardımcı Personel, Kuzey Anadolu Fay Zonu (NAFZ)'nn Batı Kesimindeki kabuk hareketlerinin mikrojeodezik ağlarla saptanması,  Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu desteğiyle. 2002