Tamamlanan Projeler

 • Türkiye'nin Güncel Tektoniğini Yöneten Ana Fay Zonlarının Kayma Hızlarının Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi ve Levha İçi Blok Deformasyon Modellerinin Oluşturulması (TUBITAK)
 • Hazar Gölü-Palu Arasında Doğu Anadolu Fay Zonu Boyunca Gözlenen Krip Olayının Çok Disiplinli Araştırılması (TUBITAK)
 • GPS ile Atmosferik Su Buharı Kestirimi (TUBITAK)
 • 23 Ekim 2011 (Mw=7.2) Van Depreminin Deprem Anı ve Deprem Sonrası Oluşan Kabuk Deformasyonlarının GPS ve InSAR Yöntemleriyle Araştırılması (TUBITAK)
 • CCD Kameralar ile Astro-Jeodezik Çekül Sapmalarının Belirlenmesi (TUBITAK)
 • Tuzla Fayı ve Yakın Çevresinin Kinematiğinin Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması (TUBITAK)
 • Kuzey Anadolu Fayı'nın Doğu Kesimin Kabuk Deformasyonlarının ve Blok Kinematiğinin GPS Ölçümleri ile Araştırılması, Depremselliği ve Deprem Potansiyelinin Değerlendirilmesi (TUBITAK)
 • Fay Sınırları Boyunca Kurulmuş Jeodezik Kontrol Ağlarında Kayma Hızlarının ve Gerinim Parametrelerinin GPS Tekniği ile Belirlenmesi (BAP)
 • Kuzey Anadolu Fay Sistemi Üzerinde Ismetpaşa Kesiminde Kripmetre ve Episodik GPS Ölçmeleri ile Asismik Kayma Hareketinin Araştırılması  (BAP) 
 • Yersel Yapay Açıklıklı Radar Kavramsal Tasarım Projesi (BAP)
 • Kuzey Anadolu Fay Sisteminin Iznik-Gemlik Hattında Kabuk Deformasyonunun Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması (BAP)
 • Doğu Anadolu Fay Sistemi Kayma Hızlarının Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi (BAP)
 • 1999 İzmit Kırığı Üzerinde Olduğu Varsayılan Krip Olayının GPS ve LIDAR Ölçmeleriyle Sorgulanması  (2014) (BAP)
 • Jeodezik Verilerden Gerinim Parametrelerinin Hesaplanması: Tuzla Fayı Örneği (BAP)
 • Kabuk Deformasyonlarının Coğrafi Bilgi Sistemi ve InSAR Uzaktan Algılama Tekniği ile Araştırılması (BAP)
 • Uydu Jeodezisi Ölçmeleri ile Güncel Kabuk Deformasyonu : Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimi (2011) (BAP)  
 • Anomalous Resistivity Structure Beneath the Seismic Gap at the Western Part of North Anatolian Fault and Its Relation to Earthquake Generation Processes (2011) (BAP)
 • Tuzla Fayı (İzmir) Boyunca Yerkabuğu Deformasyonlarının Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması (2011) (BAP)
 • Çınarcık Yarımadası Civarında Yerkabuğu Hareketlerinin Gravimetrik Yöntemlerle Belirlenmesi (2010) (BAP)
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesiminde Hız Alanı ve Gerinim Birikiminin GPS ile Belirlenmesi (2009) (BAP)
 • Kuzey Anadolu Fayı Batı Kesimindeki Post Sismik Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması (2006) (BAP)
 • Yerkabuğu Hareketlerinin Gravimetrik Yöntemlerle Belirlenmesi – Marmara Gravite Ağı (2006) (BAP)
 • Kuzey Anadolu Fayı'nın Doğu Kesiminin Kabuk Deformasyonlarının ve Blok Kinematiğinin GPS Ölçümleri ile Araştırılması,Depremselliği ve Deprem Potansiyelinin Değerlendirilmesi (2003-2005)- (BAP)
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu İsmetpaşa Kesiminde Jeodezik Yöntemlerle Deformasyon Ölçmeleri (2005) (BAP)
 • Yerkabuğu Hareketlerinin Tesbit ve Değerlendirilmesinde Jeodezik Ölçmeler - İznik Kontrol Ağı (2005) (BAP)
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Toplam Yer Değiştirmenin GPS Teknolojisi ile Araştırılması (2004) (BAP)
 • Tektonik Deformasyonların Jeodezik Ölçme Teknikleri ile İzlenmesi (2004) (BAP)
 • Marmara Sürekli GPS Gözlem Ağı (1994-2003) (BAP)
 • Farklı Jeodezik Ölçme Yöntemleriyle Kabuk Deformasyonlarının İzlenmesi (2003) (BAP)
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesiminde Kurulmuş Olan Mikrojeodezik Ağlar Yardımıyla Kabuk Hareketlerinin Belirlenmesi (2002-2003) (BAP)
 • Mikrojeodezik Ağlarda Yersel Yöntemlerle İç Deformasyonun Tesbiti ve GPS Ölçümleri ile Karşılaştırılması (2001) (BAP)
 • İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarının Postsismik Yerdeğiştirme Miktarlarının GPS Teknolojisi Kullanılarak Tesbiti (2001) (BAP)
 • Kilyos Kıyı Şeridinin Belirlenmesi (2001) (BAP)
 • İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarındaki Pre/Co/Post Sismik Yerdeğiştirme Miktarlarının Araştırılması (2000) (BAP)
 • İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarının Marmara Sürekli GPS Ağına Bağlanması (1999) (BAP)
 • Mikrojeodezik Ağlarda Optimizasyon Çalışması (1998) (BAP)
 • İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarında Veri Değerlendirilmesi (BAP)
 • İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarında GPS Teknolojisinin Uygulanması (1996) (BAP)
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Jeodezik Çalışmalarda Yersel Yöntemlerle Uzay Tekniklerinin Birleştirilmesi (1994) (BAP)
 • Doğu Akdeniz GPS Ölçümleri (1994-1999) (BAP)
 • Süleymaniye Camii'nin Planimetrik Tanımlanması (1994) (BAP)
 • Aya Sofya'nın Yersel Fotogrametrik Tekniklerle Deformasyon Analizi ve Zeiss UMK 1318 ile Resimlerinin Çekimi (1994) (BAP)
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Kabuk Hareketlerinin 3D Kinematiği (1993) (BAP)
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Deformasyonların Analizi (1992) (BAP)
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Yersel Kabuk Deformasyonlarının ve Hareketlerinin Strain Kestirimlerinin Yapılması (1991) (BAP)
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Hareketlerin Jeodezik Gözlemlerle İzlenmesi (1990) (BAP)
 • Kuzey Anadolu Fay Hattı Boyunca Mikrojeodezik Ağların Tasarımı ve Tesisi (1989-1991) (BAP)
 • Küçüksu Kasrı Deformasyon Çalışmaları (1988-1993) (BAP)