Yüksek Lisans ve Doktora Programına Başvuru 2018-2019 1. Yarıyıl

Anabilim dalımız 2018-2019 Akademik Yılı 1. döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenciler alacaktır. Kabul edilen öğrencilerimiz, araştırma nitelikleri dünya standartlarında bir müfredat eğitimi aldıktan sonra, GNSS ve InSAR araçlarının yoğunlukla kullanıldığı ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde görev almaktadırlar. Öğrencilerimiz, temelde tektonik ve jeodinamik süreçleri anlamaya yönelik çalışmaların yanında, Anabilim Dalımızda yürütülen sayısal zenit kamera sistemi ile astro-jeodezik çalışmalar ve gravite araçlarının kullanıldığı yükseklik optimizasyonu odaklı araştırmalarda da yer alabilmektedir. Elde edilen sonuçlar CBS ortamında entegre edilerek farklı disiplinlerle birlikte doğal afetler çok boyutlu çalışılmakta, jeodinamik problemlerin çözümüne yönelik disiplinli bakış açıları oluşturulmaktadır.

Başvuru Tarihi ve Koşulları

26 Mart - 13 Nisan  2018

Lisansüstü Programlara başvuru dönemi (Başvurular için Elektronik Kayıt Sisteminden yapılmaktadır http://www.adaylar.boun.edu.tr)

a. ALES Puanı (alternatif olarak GRE veya GMAT skorları)

ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan Yüksek Lisans için minimum 60 puandan, Doktora için 70 puandan  az olmamak koşuluyla ALES- Say. puanına sahip olmak.

b. Yüksek Lisans için Genel Not Ortalaması. (Minimum 2.20/4). Doktora için Genel Not Ortalaması. (Minimum 3.00/4)

c. İngilizce Yeterliliği için tıklayınız.

Doktora için en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (YDS/ÜDS/KPDS) eşdeger puana sahip olmak.

“İngilizce yeterlik” başvuru koşuludur.

3 Mayıs 2018

Bilim Sınavı, Jeodezi Anabilim Dalı Binası Saat 10:00

30 Mayıs 2018

İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT)

11 Haziran 2018

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı