2021-2022 Akademik Yılı I. Dönem Lisansüstü Başvurusu

Başvuru Koşulları :

Lisansüstü Programlara başvurular Elektronik Kayıt Sisteminden yapılmaktadır : http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru/Lisansustu/Jeodezi

a. ALES* Puanı (alternatif olarak GRE veya GMAT puanı)

b. Genel Not Ortalaması(GNO) : minimum  2.20/4

c. İngilizce Yeterlilik: BUEPT veya TOEFL 550, TWE 4.5 veya TOEFL(IBT) 79, TWE 22

IELTS Akademik 6.5, Akademik Yazma Bölümü: 6.5

*ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan minimum 60 puan koşuluyla ALES- Sayısal puanına sahip olmak. GRE Sayısal Minimum Puanı için 150 puan gereklidir.

İngilizce Yeterliliği hakkında detaylı bilgi için: http://yadyok.boun.edu.tr/birim/ogrenci-el-kitabi.htm#12

BUEPT / IELTS / İngilizce muafiyet için en geç iki akademik yıl içinde BÜ’den mezun olma kuralı, YÖK tarafından YDS/ÜDS/KPDS  ‘ye eşdeğer kabul edilmediği için bu koşulu sağlamamaktadır.

Detaylı bilgi için: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu250220...

 

Önemli Tarihler:

26 Nisan - 21 Mayıs 2021 : Lisansüstü Programlara başvuru dönemi

10 Haziran 2021*  :Yazılı sınav, Saat 10:00  - Sözlü Sınav/Mülakat,  Saat 11:30, Jeodezi Anabilim Dalı

24 Haziran 2021 :   BUEPT (İngilizce Yeterlik Sınavı)

28 Temmuz 2021 :  DBS - İngilizce Düzey Belirleme Sınavı  (Güz Dönemi hazırlık sınıfı kabulü için sınavdan alınan sonucun intermediate olma şartı vardır.)

* Planlanan bilim sınavı tarihidir. Değişiklik olması durumunda Anabilim Dalımız web sayfasında gerekli güncellemeler yapılacaktır.