2019-2020 I. Dönem Yüksek Lisans başvurusu

Anabilim Dalımız 2019-2020 Akademik Yılı 1. döneminde yüksek lisans programına öğrenciler alınacaktır. Kabul edilen öğrencilerimiz, araştırma nitelikleri dünya standartlarında bir müfredat eğitimi aldıktan sonra, GNSS ve InSAR araçlarının yoğunlukla kullanıldığı ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde görev almaktadırlar. Öğrencilerimiz, temelde tektonik ve jeodinamik süreçleri anlamaya yönelik çalışmaların yanında, Anabilim Dalımızda yürütülen sismojeodezik odaklı araştırmalarda da yer almaktadır. Elde edilen sonuçlar CBS ortamında entegre edilerek doğal afetler çok boyutlu çalışılmakta, jeodinamik problemlerin çözümüne yönelik çok disiplinli bakış açıları oluşturulmaktadır.

 

Koşullar

ALES Sayısal Minimum Puanı : 60

GRE Sayısal Minimum Puanı : 150

Lisans Genel Not Ortalaması : 2.40/4.00

İngilizce Yeterlilik: BUEPT veya TOEFL 550, TWE 4.5 veya TOEFL(IBT) 79, TWE 22

IELTS Akademik 6.5, Akademik Yazma Bölümü: 6.5 (Detaylı Bilgi: yadyok.boun.edu.tr)

 

Önemli Tarihler

Başvuru Dönemi: 25 Mart – 12 Nisan 2019

Bilim Sınavı:16  Mayıs 2019   Yazılı Sınav: 10:00  Sözlü Sınav/Mülakat: 11:00                                                                             

İngilizce Yeterlilik Sınavı (BÜYES):21 Mayıs 2019 

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı:12 Haziran 2019

 

* Yüksek Lisans Başvuruları için Elektronik Kayıt Sistemine www.adaylar.boun.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.