Çağkan Serhun Zoroğlu

cagkan.zoroglu@boun.edu.tr
Telefon: 
(+90) 216 516 33 10
İLETİŞİM: 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Jeodezi Anabilim Dalı, 34680 Çengelköy, Istanbul -TÜRKİYE

Tel: 0216 516 33 10

EĞİTİM: 
  • Yüksek Lisans: Jeodezi Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2021-Devam ediyor.
  • Lisans: Geophysical Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul, 2013-2021
  • Lise: Saint-Joseph Private French High School, Istanbul, 2008-2013
DENEYİM: 
  • Araştırma Görevlisi: Geodesy Department, Bogazici University Kandilli Observatory and Earthquake
    Research Institute, Istanbul.(September 2022 – Present)
  • Proje Asistanı: Bogazici University Scientific Research Projects.(September 2021 – September 2022)