Onur Gürkan

İLETİŞİM: 

Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Jeodezi Anabilim Dalı, 34680 Çengelköy, İstanbul -TÜRKİYE
Tel- 0216 5163274 Fax- 0216 3320241
wgs84 41° 3'47.35"N  29° 3'40.06"E 

EĞİTİM: 

Doktora: Bonn University, Bonn/Germany, 1970-1973
Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul/Turkey, 1961-1962
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul/Turkey, 1956-1960

 

Kitaplar: 

Fiziksel Jeodezi Weikkoa HEISKANEN Helmut MORITZ Türkçesi: Onur GÜRKAN Karadeniz Üniversitesi Basımevi, Trabzon, 1984

Astrojeodezik Ağların Deformasyonu ve Türkiye I. Derece Triyangülasyon Ağı Onur GÜRKAN Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, Trabzon, 1979

Türkiye I. Derece Triyangülasyon Ağında Laplace Kapanmaları Jeodezi Bilimsel Rapor No: 3 Onur GÜRKAN KTÜ / Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü, Trabzon, Mart 1978

Topoğrafik ve İzostatik Çekül Sapması (Kavram ve İlgili İntegral Formülleri) Monograf No: 1 Onur GÜRKAN KTÜ / Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü, Trabzon, 1977

Yayınlar: 

A-Uluslararası Makaleler (SCI, SCI-Expanded, TÜBİTAK Sınıfı):
Web of Science’a göre yayınlara toplam atıf sayısı: 639 (27.01.2010)

A1. Friedrich J, Gerstenecker C, Gurkan O, "Gravimetric examination of Hagia Sophia's subsurface structure", Journal of Geodesy, Volume 70, Issue of 10 July 1996, pp.645-651.  (B)

A2. Reilinger, R., Ergintav, S., Burgmann, R., McClusky, S.,Lenk, O., Barka, A., Gürkan, O., Hearn, E.,Feigl K. L., Çakmak, R., Aktug, B., Ozener, H., Toksoz, M.N., "Coseismic and Postseismic Fault Slip for the 17 August 1999, M=7.5, Izmit, Turkey Earthquake", Science, Volume 289, Issue of 1 September 2000, pp.1519-1524. (A)

A3. McClusky, S. , Balassanian, S. , Barka, A. , Demir, C. , Ergintav, S. , Georgiev, I. , Gurkan, O. , Hamburger, M. , Hurst, K. , Kahle, H. , Kastens, K. , Kekelidze, G. , King, R. , Kotzev, V. , Lenk, O. , Mahmoud, S. , Mishin, A. , Nadariya, M. , Ouzounis, A. , Paradissis, D. , Peter, Y. , Prilepin, M. , Reilinger, R. , Sanli, I. , Seeger, H. , Tealeb, A. , Toksoz, M. N. , Veis, G., "Global Positioning System Constraints on Plate Kinematics and Dynamics in The Eastern Mediterranean and Caucasus", J. Geophys. Res. Vol. 105 , No. B3 , p. 5695.

 
AA-Diğer Uluslararası Makaleler :

 

 
B. Uluslararası Bildiriler  (Basılanlar) :

Tam metin:

B1. Büyükyüksel, G., Çamlidere, S., Friedrich, J., Gerstenecker, C., Gürkan, O., Igdir, I., Özener, H., Sakalli, Y., Yilmaz, O., "Monitoring 3-D Crustal movements in the Marmara Region by Different Geodetic Observation Techniques", Proceedings of 1. Turkish International Symposium on Deformations. pp. 636-645, 5-9 Eylül 1994. İstanbul.

B2. Gürkan, O., Igdir, I., Özener, H., Sakalli, Y., Turgut, B., Yilmaz, O., "Results of GPS Measurements For Connecting The Microgeodetic Networks Designed For Terrestrial Observations, In The Western Part Of NAFZ" Third Turkish-German Joint Geodetic Days, pp. 915-932, 1-4 Haziran 1999, İstanbul.

B3. Gurkan O., Ozener, H., Yilmaz, O., Turgut, B., "Results of Post Seismic GPS Measurements Related to Izmit Earthquake (August 17, 1999)", Fourth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, pp. 77-84, 3-6 Nisan 2001, Berlin, Germany.

B4. Unlutepe, A., Ozener, H., Gurkan, O., "Guiding System Applied to Konak-Basmane EPBM Tunnels of Izmir LRT System", Fourth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, pp. 259-266, 3-6 Nisan 2001, Berlin, Germany.

B5. Yilmaz, O., Ozener, H., Gurkan, O., Turgut, B., "An Investigation of Strain Accumulation in the Western Part of North Anatolian Fault Zone", Fourth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, pp. 733-739, 3-6 Nisan 2001, Berlin, Germany.

B6. Unlutepe, A., Ozener, H., Gurkan, O., "Monitoring and Analyzing of the Geotechnical Measurements at Izmir LRT System Tunnels", Fourth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, pp. 691-698, 3-6 Nisan 2001, Berlin, Germany.

B7. Garagon, A., Selçuk, T.,Özener, H., Yılmaz, O., Toz, G., Gürkan, O., “Interactive Earthquake Information on the Internet”, International Symposium on Geographic Information Systems, 23-26 Eylül 2002, İstanbul.

B8. A. Garagon Dogru, T. Selçuk, H. Ozener, O. Gurkan, G. Toz, “Developing a Web-Based GIS Application for Earthquake Information”, ISPRS Congress, 12-23 Temmuz 2004, İstanbul.

B9. Onur Yilmaz, Ugur Sanli, Haluk Ozener, Bulent Turgut, Onur Gurkan, “Time Series Analysis of GPS Stations in the Western Part of North Anatolian Fault Zone”, International Symposium Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 4–5 Kasım 2004, Sofia, Bulgaria.

B10. A. Garagon Dogru, G. Toz, H. Ozener, O. Gurkan, “Constructing a Web-based GIS for Earthquake Monitoring in Turkey”, FIG Working Week 2005 and GSDI-8, 16-21 Nisan 2005, Cairo, Egypt.

B11. O. Gurkan, H. Ozener, A. Garagon Dogru, “Earthquake Geodesy in Marmara Region of Turkey”, Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 28-31 Mart 2006, Berlin, Germany.

B12.  A. Arslan, H. Ozener, A. Garagon Dogru, O. Yilmaz, K. Halicioglu, B.Turgut, O.Gurkan, G. Akay, I. Deniz,“Geodetic and Geotechnical Monitoring Techniques for Crustal Deformations”, Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 28-31 March 2006, Berlin, Germany.

Özet (Abstract):

B13. Ozener, H., Yilmaz, O., Gurkan, O., Turgut, B., “Horizontal Crustal Movements Detected by Microgeodetic Networks, Established on the Western Part of North Anatolian Fault, After August 17, 1999, M=7.4, Izmit, Turkey Earthquake, CRAAG, Symposium 2000, Dynamic Evolution of Active Faulting in the Mediterranean Region, 9-11/Ekim/2000, Algiers, Algeria. 

B14. H. Ozener, B. Turgut, O. Yilmaz, A. Garagon Dogru, O. Gurkan, An Investigation on the Recent Crustal Movements on the Western Part of the North Anatolian Fault Zone by GPS Measurements”, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 00610, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, 6-11 Nisan 2003, Nice, France. 

B15. Haluk Ozener, Asli Garagon Dogru, Onur Yılmaz, Bulent Turgut, Onur Gurkan “Detection of Recent Tectonic Movements at the Western Part of North Anatolian Fault Zone (NAFZ) by Geodetic Techniques”,IUGG General Assembly,  30 Haziran-11 Temmuz 2003, Sapporo, Japan. 

B16. Gurkan, O., Ozener, H., “Post-Seismic Crustal Deformation Following the 1999 Izmit Earthquake, Western Part of North Anatolian Fault Zone, Turkey”, AGU 2004 Fall Meeting, 13-17 Aralık 2004, San Francisco, CA, USA. 

B17. A. Garagon Dogru, T. Selcuk, H. Ozener, O. Gurkan, G. Toz, “GIS-Based Earthquake Monitoring on the Internet”, AGU 2004 Fall Meeting, 13-17 Aralık 2004, San Francisco, CA, USA. 

B18. H. Ozener, A. Garagon Dogru, O. Gurkan, “Monitoring Crustal Deformation on the Silent Strand of the Western North Anatolian Fault Zone”, AGU-SEG-NABS-SPD/AAS Joint Assembly, 23-27 Mayıs 2005, New Orleans, LA, USA. 

B19.  A Dogru, H Ozener, O Gurkan, B Turgut, "Velocity Field and Strain Analysis along Western North Anatolian Fault Zone (Turkey)", AGU 2008 Fall Meeting, 14-18 December 2009, San Francisco, CA, USA. 
 

 

 

C. Uluslararası Kitap:

C1. Aktug, B., Barka, A., Burgmann, R., Çakmak, R., Ergintav, S., Feigl K. L., Gürkan, O., Hearn, E., Lenk, O., McClusky, S., Meteris H., Ozener, H., Reilinger, R., Toksoz, M.N., Yalcin, N., "GPS Constraints on Coesmic and Early Postseismic Deformation for the Mw 7.4, 17 August 1999, Izmit, Turkey Earthquake", The 1999 Izmit and Duzce Earthquakes: Preliminary Results, pp. 283, Istanbul Technical University. 

C2. H. Özener, A. Garagon Doğru, O. Yılmaz, B. Turgut, O. Gürkan, “Field Seasons 2001-2003 of the Tarsus-Gözlukule Interdiciplinary Research Project”, Ed. Aslı Özyar, Ege Yayınları, 2005, İstanbul. 

 D. Ulusal Araştırma Makaleleri:

 -

E. Ulusal Bildiriler :

Tam metin:

E1. Büyükyüksel, G., Çamlidere, S., Gürkan, O., Igdir, I., Özener, H., Sakalli, Y., Turgut, B., Yilmaz, O., “İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağların GPS Tekniği ile Bağlanması”, Türk Haritacılığının 100. Yılı Bilimsel Kongreler Kitapçığı, HGK Yayınları, Ankara, 1995.

E2. Büyükyüksel, G., Çamlidere, S., Friedrich, J., Gerstenecker, C., Gürkan, O., Igdir, I.,  Özener, H., Sakalli, Y., Turgut, B., Yilmaz, O., “Marmara Bölgesi Batı Kesimindeki Yerkabuğu Hareketlerinin Yersel Yöntemler ve GPS ile İzlenmesi, 5. Harita Kurultayı Bildiriler Kitapçığı, Sayfa 253-263, HKMO Yayınları, 1995, Ankara.

E3. Gürkan, O.,Özener, H.,Sakalli, Y.,Turgut, B.,Yilmaz, O., “Deformasyon Ağlarında Jeodezik Veri Tabanı Uygulaması”, CBS 96 Cografi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Bildiriler Kitapçığı, Sayfa 111-119, 26-28 Eylül 1996, İstanbul.

E4. Haluk Özener, Onur Gürkan, Onur Yılmaz, Aslı Garagon Doğru, Bülent Turgut, “BÜ Jeodezi Ana Bilim Dalı'nın Tesis Ettiği Mikrojeodezik Ağlar Ve Gerçekleştirilen Çalışmalar”,TUJK 2002 Yılı Bilimsel Toplantısı Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 10–12 Ekim,  İznik, Bursa.

E5. Haluk Özener, Aslı Garagon Doğru, Onur Yılmaz, Bülent Turgut, Onur Gürkan, Osman Börekçi, Emre Otay, “Kilyos Kıyı Şeridinin Belirlenmesi”, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 31 Mart–4 Nisan 2003, Ankara.

E6. Onur Yılmaz, Haluk Özener, Bülent Turgut, Aslı Garagon Doğru, Onur Gürkan, Aslı Özyar, Günhan Danışman, “Tarsus Gözlukule Höyüğünde Planlanan Arkeolojik Kazı Projesine Jeodezik Katkı”, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 31 Mart–4 Nisan 2003, Ankara.

E7. A. Ünlütepe, H. Özener, O. Gürkan, “İzmir Metrosu Konak-Basmane EPBM Tünellerinde Zemin Oturmalarının Tahmini Ve Ölçülen Değerlerle Karşılaştırılması”, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 31 Mart–4 Nisan 2003, Ankara.

E8. H. Özener, A. Garagon Doğru, B. Turgut, O. Yılmaz, S. Ergintav, R. Çakmak, U. Sanli, E. Arpat, L. Gülen, O. Gürkan, Kuzey Anadolu Fayı Doğu Kesiminin Kabuk Deformasyonlarının ve Blok Kinematiğinin GPS Ölçme Tekniği ile Araştırılması, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart-1 Nisan 2005, Ankara.

E9. O. Gürkan, H. Özener, A. Garagon Doğru, O. Yılmaz, B. Turgut, Tektonik Deformasyonların Jeodezik Ölçme Teknikleri ile İzlenmesi (KAFZ Batı Kesimi Çalışmaları) ”, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart-1 Nisan 2005, Ankara.

E10. Haluk Özener, Bülent Turgut, Asli Garagon Doğru, Kerem Halıcıoğlu, Onur Gürkan, Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı ve Doğu Kesimlerinde Güncel Kabuk Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 2-6 Nisan 2007, Ankara.

 

G. Basılmış Bilimsel Rapor:

G1. Gürkan, O., Büyükyüksel, G., Özener, H., Ünlütepe, A., Öğüt, E., “Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki  Hareketlerin Jeodezik Gözlemlerle İzlenmesi” , BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 90TO326 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G2. Gürkan, O., Özener, H., Büyükyüksel, G., Yılmaz, O., Öncül, K., “Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Yerel Kabuk Deformasyonlarının ve Hareketlerinin  Strain Kestirimlerinin Yapılması”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 91TO343 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G3. Gürkan, O., Sakallı, Y., Özener, H., Büyükyüksel, G., Yılmaz, O., Iğdır, İ., Çamlıdere, S., Turgut, B., “Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Deformasyonların Analizi”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 92TO351 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G4. Gürkan, O., Sakallı, Y., Özener, H., Büyükyüksel, G., Yılmaz, O., Çamlıdere, S., Turgut, B., Iğdır, İ., Selçuk, T., “Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Kabuk Hareketlerinin 3D Kinematiği”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 93TO326 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G5. Gürkan, O., Gerstenecker, C., Friedrich, J., Sakallı, Y., Özener, H., Büyükyüksel, G., Yılmaz, O., Iğdır, İ., Çamlıdere, S., Turgut, B., “Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Jeodezik Çalışmalarda Yersel Yöntemlerle Uzay Tekniklerinin Birleştirilmesi”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 94TO359 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G6. Gürkan, O., Sakallı, Y., Özener, H., Büyükyüksel, G., Yılmaz, O., Çamlıdere, S., Turgut, B., “İznik, Sapanca, Akyazı Ağlarında GPS Teknolojisinin Uygulanması”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 96TO310 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G7. Gürkan, O., Özener, H., Turgut, B., “İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarında Veri Değerlendirilmesi”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 98TO301 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G8. Gürkan, O., Özener, H., Yılmaz, O., Öztürk, M., Turgut, B., “İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarının Marmara Sürekli GPS Ağına Bağlanması”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 99TO302 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G9. Gürkan, O., Özener, H., Yılmaz, O., Öztürk, M., Turgut, B., “İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarındaki Pre/Co/Post Sismik Yerdeğiştirme Miktarlarının Araştırılması”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 00T301 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G10. Gürkan, O., Özener, H., Yılmaz, O., Garagon, A., Turgut, B., “Iznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağların Postsismik Yerdeğiştirme Miktarlarının GPS Teknolojisi Kullanılarak Tesbiti”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 01T301 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G11. Özener, H., Gürkan, O., Garagon, A., Turgut, B., “Mikrojeodezik Ağlarda Yersel Yöntemlerle İç Deformasyonun Tesbiti ve GPS Ölçümleri ile Karşılaştırılması”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 01T302 Kodlu Proje Sonuç Raporu. 

G12. Özener, H., Gürkan, O., Garagon, A., Yılmaz, O., Turgut, B., “Farklı Jeodezik  Ölçüm Yöntemleriyle Kabuk Deformasyonların İzlenmesi”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 02T302 Kodlu Proje Sonuç Raporu. 

G13. Gürkan, O., Özener, Garagon, A., H., Yılmaz, O., Turgut, B., “Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesiminde Kurulmuş Olan Mikrojeodezik Ağlar Yardımıyla Kabuk Hareketlerinin Belirlenmesi”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 02T301 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G14. Gürkan, O., Aksoy, A., Deniz, R., Özener, H., Yılmaz, O., Garagon, A., Turgut, B., “Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Toplam Yerdeğiştirmenin GPS Teknolojisi ile Araştırılması”, BÜ-BAP Tarafından Desteklenen 03T104 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G15. Özener, H., Gürkan, O., Yılmaz, O., Garagon, A., Turgut, B., Korkmaz, M.O., Avcı, Ö., Halıcıoğlu, K., Doğan, M., Süslü, O., Altın, A., “Tektonik Deformasyonların Jeodezik Ölçme Teknikleri İle İzlenmesi”, BÜ-BAP Tarafından Desteklenen 04T301 Kodlu Proje Sonuç Raporu. 

G16. Gürkan, O., Özener, H., Şanlı, U., Yılmaz, O., Garagon, A., Turgut, B., Halıcıoğlu, K., Avcı, Ö., Altın, A.,“Yerkabuğu Hareketlerinin Tesbit ve Değerlendirilmesinde Jeodezik Ölçmeler-İznik Kontrol Ağı”, BÜ-BAPTarafından Desteklenen 05T301 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G17. Özener, H., Gürkan, O., Deniz, R., Aksoy, A., Şanlı, U., Yılmaz, O., Garagon, A., Halıcıoğlu, K., Avcı, Ö., Altın, A., “Kuzey Anadolu Fay Zonu İsmetpaşa Kesiminde Jeodezik Yöntemlerle Deformasyon Ölçmeleri”,BÜ-BAP Tarafından Desteklenen 05T302 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G18. Özener, H., Gürkan, O., Şanlı, U., Yılmaz, O., Unlütepe, A., Garagon, A., Halıcıoğlu, K., Turgut, B., Avcı, Ö., Altın, A., “Kuzey Anadolu Fayı Batı Kesimindeki Post Sismik Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması”, BÜ-BAP Tarafından Desteklenen 06T301 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G19. Özener, H., Gürkan, O., Şanlı, U., Yılmaz, O., Unlütepe, A., Garagon, A., Halıcıoğlu, K., Turgut, B., Avcı, Ö., Altın, A., “Kuzey Anadolu Fayı Batı Kesimindeki Post Sismik Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması”, BÜ-BAP Tarafından Desteklenen 06T301 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

DENEYİM: 

Profesör (Yarı Zamanlı), Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. İstanbul, Ağustos 2005'den bu yana.
Profesör ve Anabilim Dalı Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. İstanbul, 1987-Haziran 2005.
Doçent ve Öğretim Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi Anabilim Dalı. Trabzon, 1987-1978.
Öğretim Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi Anabilim Dalı. Trabzon, 1978-1976.
Post-doktora araştırmacısı Ohio State Üniversitesi Jeodezi Bölümü Ohio- Columbus-A.B.D., 1976-1975.
Öğretim Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi Anabilim Dalı. Trabzon, 1975-1973.
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, 
Harita Genel Komutanlığı Askeri Okulu, Ankara, 1986'den bu yana.
Doktora Öğrencisi ve Araştırma Görevlisi, Bonn Üniversitesi, Teorik Jeodezi, Bonn, Almanya, 1973-1970.
Öğretim Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi Anabilim Dalı. Trabzon, 1970-1968.
Tapu Kadastro Müdürlüğü Bilgisayar Merkezi Müdürü Ankara, 1968-1964.
Askerlik Hizmeti (Topçu), Sarıkamış, 1964-1962.
Harita Müdendisi, Kartal Kadastrosu. İstanbul, 1962-1960.

ÜYELİKLER: 

Üye, TMMOB, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, 1988'den bu yana

Dersler/Tezler: 

GED531  Potential Theory