Onur hocamızı sonsuzluğa uğurladık

Anabilim Dalımızın kurucu başkanı, uzun yıllar anabilim dalı başkanlığını yapmış, çok sayıda öğrenci yetiştirmiş, bilimin ışığında çok sayıda kişiye kılavuzluk etmiş, bildiği her şeyi özveriyle paylaşmış, Jeodezi ve Fotogrametri mühendisliğine çok değerli ve anlamlı katkılarda bulunmuş çok sevgili Onur hocamızın ışığı asla sönmeyecek, daima bizlere yol göstecek.

Ruhu şâd olsun!

Jeodezi, gravite alanını da kapsayarak, yeryuvarının üç boyutlu, zamana bağlı değişken uzayda tanımlanmasını ve ölçmeleri ile ilgilenen bir disiplindir. Anabilim Dalımızda Tektonik amaçlara yönelik kurulmuş olan jeodezik ağlar ile  zamana bağlı yeryüzü değişimlerinin izlenmesi ve modellenmesi gerçekleştirilmekte, GPS ve InSAR teknikleri ile 4 Boyutlu deformasyon analizleri ile yeni yaklaşımlar kurgulanmakta, astrojeodezik yöntemler uygulanmakta, gravite ağları ile yükseklik optimizasyonu yapılmakta, elde edilen verilerin GIS ortamında entegrasyonu ve sorgulanması sağlanmakta, farklı disiplinlerle birlikte doğal afetler çok boyutlu çalışılmakta, jeodinamik problemlerin çözümüne yönelik disiplinler arası çalışmalarla yeni bakışlar oluşturulmakta, ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir.