Güncel Projeler

Turkey Tsunami Last Mile (Avrupa Birliği)

Slip Deficit along Major Seismic Gaps in Turkey  (BAP)

Kuzey Anadolu Fayı Batı Kollarındaki Tektonik GPS Hız Alanının Güncellenmesi (BAP)