Yüksek Lisans ve Doktora Programına Başvuru 2018-2019 2. Yarıyıl

Jeodezi, gravite alanını da kapsayarak, yeryuvarının üç boyutlu, zamana bağlı değişken uzayda tanımlanmasını ve ölçmeleri ile ilgilenen bir disiplindir. Anabilim Dalımızda tektonik amaçlara yönelik kurulmuş olan jeodezik ağlar ile  zamana bağlı yeryüzü değişimlerinin gnss yöntemleriyle izlenmesi ve modellenmesi gerçekleştirilmekte, yerkabuğu deformasyonunun gerçek-zamanlı izlenmesi için sismo-jeodezik altyapı kurulmakta , GPS ve InSAR teknikleri ile 4 Boyutlu deformasyon analizleri ile yeni yaklaşımlar kurgulanmakta, gravite ağları ile yükseklik optimizasyonu yapılmakta, elde edilen verilerin GIS ortamında entegrasyonu ve sorgulanması sağlanmakta, farklı disiplinlerle birlikte doğal afetler çok boyutlu çalışılmakta, jeodinamik problemlerin çözümüne yönelik disiplinler arası çalışmalarla yeni bakışlar oluşturulmakta, ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir.

 

Başvuru Tarihi ve Koşulları

10 - 17 Aralık 2018

 Lisansüstü Programlara başvuru dönemi (Başvurular için Elektronik Kayıt Sisteminden yapılmaktadır http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru/Lisansustu/Jeodezi)

a. ALES Puanı (alternatif olarak GRE veya GMAT puanı)

ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan Yüksek Lisans için minimum 60 puandan, Doktora için 70 puandan  az olmamak koşuluyla ALES- Sayısal puanına sahip olmak.

b. Yüksek Lisans için Genel Not Ortalaması. (Minimum 2.20/4). Doktora için Genel Not Ortalaması. (Minimum 3.00/4)

c. İngilizce Yeterliliği için bu linkten bilgi alabilirsiniz: http://yadyok.boun.edu.tr/birim/ogrenci-el-kitabi.htm#12.

Doktora için en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (YDS) eşdeğer puana sahip olmak ve ayrıca BUEPT ya da TOEFL için aşağıdaki puanlara sahip olmak

BUEPT veya 

TOEFL®  550, TWE 4.5 veya 

TOEFL®  (IBT) 79, TWE 22 veya

BUEPT / IELTS / İngilizce muafiyet için en geç iki akademik yıl içinde BÜ’den mezun olma kuralı, YÖK tarafından YDS/ÜDS/KPDS  ‘ye eşdeğer kabul edilmediği için bu koşulu sağlamamaktadır.

Bu linkten detaylı bilgi alabilirsiniz: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu250220...

“İngilizce yeterlik” başvuru koşuludur.

 

9 Ocak 2019

BUEPT (İngilizce Yeterlik Sınavı)

11 Ocak 2019

Bilim Sınavı, Jeodezi Anabilim Dalı Binası Saat 14:00