En Başarılı Tez Ödülü Dr. Kerem Halıcıoğlu’na Verildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı çalışanlarından Dr. Kerem Halıcıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladığı “Sayısal Zenit Kamera Sistemi ile Astro-Jeodezik Çekül Sapmalarının Belirlenmesi” başlıklı doktora çalışması ile “2015 Yılı En Başarılı Tez Ödülü”ne değer görüldü.

Prof. Dr. Rasim Deniz danışmanlığında ve Prof. Dr. Haluk Özener eş danışmanlığında tamamlanan tez çalışmasına ödül, 2015-2016 Akademik Yılı Doktora ve Sanatta Yeterlilik Mezuniyet Töreni'nde 21.06.2016 tarihinde İTÜ’de takdim edildi.

Ödül, çalışılan konunun orijinallik derecesi, başvuru yapılan alana sağlayacağı yaygın etki, tezden elde edilen yayınlar, tezin veya tezden çıkan yayınların aldığı ödüller, tezin basım ve sunuş kalitesi gibi kriterler gözetilerek değerlendirilmektedir.