Active Deformation in The Arabian-Eurasian Continental Collision Zone

Proje Katılımcıları: Dr. Robert Reilinger (MIT), Prof.Dr. Haluk Özener, Prof.Dr. Semih Ergintav

Bütçe: 171.708 USD